NOTARIAAT POLFLIET BV, Notarissen te Oostende

 

NOTARIAAT POLFLIET BV

Notarissen te Oostende

 

POLFLIET CARL EN THIBAULD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Kaaistraat 8
8400 Oostende
Tel. (059) 70.12.95

BV
BTW BE 0886103908
RPR Gent
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie West-Vlaanderen

Voorzorgsmaatregelen COVID-19: Klik hier! Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem.

...
 

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

Nieuwe brochure voor bewindvoerders

25 januari 2023

Nieuwe publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of over zichtzelf, kan het bewind een oplossing zijn om de deze persoon beter te beschermen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die de persoon helpt met deze beslissingen of ze in zijn plaats kan nemen. De bewindvoerder kan een professional zijn, maar ook een partner, een (naast) familielid, een buur of een goede kennis. Beroep doen op een bewindvoerder is een ingrijpende en soms emotionele beslissing.

Veel mensen overwegen om de taak als bewindvoerder op te nemen, maar ze schrikken terug voor deze rol. Ze zitten met vragen. Wat is gerechtelijke bescherming?  Wat doet een bewindvoerder? Hoe verloopt heel dat proces? Wat als de beschermde persoon niet wil meewerken? Op deze en andere vragen biedt deze praktische eerstelijnsgids een antwoord.

Deze publicatie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat in samenwerking met de FOD Justitie.

Vind hier de brochure voor bewindvoerders

Bron: Fednot

1 op 1 met de notaris: Helena over het dossier dat haar altijd zal bijblijven.

23 januari 2023

In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week vertelt notaris Helena ons over een dossier dat haar voor altijd zal bijblijven.

Bron: Fednot

 

Christine POLFLIET - VERHAGHEN
Notarieel medewerkster

boekhouding(plaats the 'at' sign hier)notarispolfliet.be
Tel. 059/ 701295

Christine POLFLIET - VERHAGHEN

Pascale DE TAEYE
Notarieel medewerkster

pdt(plaats the 'at' sign hier)notarispolfliet.be
Tel. 059/ 568962

Pascale DE TAEYE

Karine VANLOO
Notarieel medewerkster

kv(plaats the 'at' sign hier)notarispolfliet.be
Tel. 059/ 568967

Karine VANLOO

Virginie MUYLLE
Notarieel medewerkster

vm(plaats the 'at' sign hier)notarispolfliet.be
Tel. 059/ 568961

Virginie MUYLLE

Brigitte VERHOEST
Notarieel medewerkster

bv(plaats the 'at' sign hier)notarispolfliet.be
Tel. 059/ 701295

Brigitte VERHOEST

Constantine ADIOTSO
Notarieel medewerkster

ca(plaats the 'at' sign hier)notarispolfliet.be
Tel. +3259701295

Constantine ADIOTSO
 
 
 

Immo

Momenteel bieden wij geen vastgoed aan. Ons aanbod wijzigt snel, kom regelmatig eens terug.
Dank u.

 
 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen

De belangen van je kinderen uit een vorige relatie veiligstellen

     
 

Thema's

Wonen

Op het punt om een woning te (ver)kopen of te (ver)huren?

Alles over wonen

Mijn erfenis

Alles wat je moet weten over erven

Alles over mijn erfenis

Successieplanning

Met zorg zijn vermogen overdragen

Alles over successieplanning

Schenken

Aan iemand schenken

Alles over schenken

Familie

Huwen of samenwonen?

Alles over familie

Scheiden en uit elkaar gaan

Wat als je uit elkaar gaat?

Alles over scheiden en uit elkaar gaan

Ondernemen

Klaar om te ondernemen?

Alles over ondernemen

De notaris

Hoe kan de notaris je helpen?

Alles over de notaris

 

POLFLIET CARL EN THIBAULD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Kaaistraat 8
8400 Oostende
Tel. (059) 70.12.95

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:45 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 08:45 >  12:30   14:00 > 18:00  
W 08:45 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 08:45 >  12:30   14:00 > 18:00  
V 08:45 >  12:30   14:00 > 17:30  
Z gesloten  
Historiek Route

Routebeschrijving

Kaaistraat 8
8400 Oostende

Parking:
Openbare parking:
P -  Mijnplein -  op 50m van het kantoor,
P -  Visserskaai - op 100m van het kantoor

Historiek

Opvolger van:
Meester François Felix Van Caillie 11/07/1904 - 13/02/1935
Meester Franciscus Josephus Van Caillie 13/02/1935 - 20/03/1971
Meester Paul Lambein 20/03/1971 - 01/04/1998

Verlofperiodes